คลิปแนะนำโรงเรียนต่างๆ


ประเทศ อุณหภูมิ
America 27.22° C
England 11.11° C
Australia 15.56° C
New Zealand 12.22° C
Canada 2.78° C
Singapore 28.89° C
Currency
/Baht
Bank Notes
Buy Sell
USD 31.99 32.64
GBP 53.71 55.20
EUR 44.12 45.19
JPY 31.04 32.28
HKD 4.07 4.26
COUNTRY TIME
America 06:16 PM
Australia 08:16 AM
New Zealand 10:16 AM
England 11:16 PM
Canada 11:16 PM
Singapore 06:16 AM

บทสัมภาษณ์