คลิปแนะนำโรงเรียนต่างๆ


ประเทศ อุณหภูมิ
America 22.22° C
England 8.89° C
Australia 24.44° C
New Zealand 15.56° C
Canada -2.78° C
Singapore 32.22° C
Currency
/Baht
Bank Notes
Buy Sell
USD 31.95 32.60
GBP 53.49 54.99
EUR 44.09 45.17
JPY 31.01 32.25
HKD 4.07 4.26
COUNTRY TIME
America 02:31 AM
Australia 04:31 PM
New Zealand 06:31 PM
England 07:31 AM
Canada 07:31 AM
Singapore 02:31 PM